Velké finále soutěže Účetní tým 2020

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Vás ve spolupráci s BDO Audit, s.r.o. a VŠMVV Praha zve na  Velké finále středoškolské soutěže Účetní tým 2020

Místo konání: Budova Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, U Santošky 17, Praha 5 – Smíchov

Termín konání: pátek 28. února 2020

28. 2. 2020 - Finálové kolo - Výsledky


Postupující z 5. února 2020

 1. místo – ČAO Dr. Edvarda Beneše, SOŠ, Praha
 2. místo – Gymnázium, obchodní akademie a JŠ, Svitavy
 3. místo – VOŠZ, SZŠ a OA, Trutnov

Postupující z 6. února 2020

 1. místo – OA a SOŠ CR, Choceň
 2. místo – Obchodní akademie a JŠ, Pardubice
 3. místo – Obchodní akademie, Plzeň

Postupující z 11. února 2020

 1. místo – G a SOŠE, Sedlčany
 2. místo – Masarykova obchodní akademie, Jičín
 3. místo – SOŠ OUUD, Plzeň

Postupující z 12. února 2020

 1. místo – OA Vinohradská, Praha
 2. místo – OA, SOŠK a VOŠ, Brno
 3. místo – OA, Olomouc

 

Soutěž má 3 části:

 • 1. část: 28. 2. 2020 dopoledne od 9:30 do 10:45 - Případová studie na účtování jednotlivých agend. Za tento úkol tým může získat max. 150 bodů, čas na vypracování 75 minut. Povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka, vzorový účtový rozvrh (bude distribuován).
  Poznámka: Do odpolední části postupuje 10 nejlepších týmů z dopolední části (tj. po řešení případové studie). Získané body z případové studie slouží k určení pořadí nejlepších týmů, na základě, kterého pak bude vytvořeno složení jednotlivých semifinálových kol (viz vysvětlení níže). Celkem budou 2 semifinálová kola, každé z nich bude mít 5 účastníků (týmů).
 • 2. část: 28. 2. 2020 odpoledne od 12:40 do 13:20 – SEMIFINÁLE A a B: studenti si vybírají otázky z pěti účetních okruhů (Dlouhodobý majetek, Zásoby, Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, Náklady, výnosy a časové rozlišování, Účetní uzávěrka a závěrka) a mohou si zvolit dle obtížnosti (od 10 do 50 bodů). V případě správné odpovědi družstvo získává příslušný počet bodů, u chybné odpovědi se počet bodů odečítá. V případě, že družstvo v limitu (30 sekund) neodpoví, potom se otázka neboduje.
  Poznámka: Do finálové části postupuje 6 nejlepších týmů z jednotlivých semifinálových kol (postupují první 3 týmy z každého semifinále). Body získané z případové studie a semifinálového kola se ve finále nulují.
 • 3. část: 28. 2. 2020 odpoledne od 13:40 do 14:40 – VELKÉ FINÁLE: studenti si vybírají otázky z pěti účetních okruhů (Dlouhodobý majetek, Zásoby, Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy, Náklady, výnosy a časové rozlišování, Účetní uzávěrka a závěrka) a mohou si zvolit dle obtížnosti (od 10 do 50 bodů). V případě správné odpovědi družstvo získává příslušný počet bodů, u chybné odpovědi se počet bodů odečítá. V případě, že družstvo v limitu (30 sekund) neodpoví, potom se otázka neboduje.
  Poznámka: Obsah otázek bude vycházet z učebnic: Učebnice účetnictví 2019 – 1., 2. a 3. díl (autor Ing. Pavel Štohl, vydavatel: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s.r.o.)

 

Časový harmonogram Velkého finále:

Registrace účastníků: 8:45 – 9:20 ( Malá aula v přízemí )      

Zahájení finále: 9:20 ( Malá aula v přízemí )

Případová studie: 9:30 – 10:45 ( Učebny P3 a P5 )

Doprovodný program VŠMVV pro soutěžící: 11:00 – 12:00

Oprava případových studií: 11:00 – 12:00 ( Učebna P5 )

Přestávka na oběd: 12:00 – 12:25

Vyhlášení výsledků a losování semifinálových kol: 12:30 ( Malá aula v přízemí )

Semifinále A: 12:40 – 13:20 ( Učebna P5 )

Semifinále B: 12:40 – 13:20 ( Učebna P3 )

Velké finále: 13:40 – 14:40 ( Učebna P5 )

Vyhlášení výsledků a překvapení pro účastníky finále - následuje po ukončení Velkého finále.

Předpokládaný konec celé akce je max 16:15.


Nová pravidla pro losování jednotlivých semifinálových kol

TOP 10 po případové studii
Krok 1: Bude vytvořeno celkem 5 košů, kdy v každém koši budou 2 týmy, a to dle následujícího klíče:

 • Koš A – umístění po případové studii na 1. až 2. místě
 • Koš B – umístění po případové studii na 3. až 4. místě
 • Koš C – umístění po případové studii na 5. až 6. místě
 • Koš D – umístění po případové studii na 7. až 8. místě
 • Koš E – umístění po případové studii na 9. až 10. místě

Krok 2: Z každého koše vybereme vždy 1 tým a vytvoříme 2 semifinálové skupiny, kdy každá bude mít 5 soutěžních týmů (t ýmy ze stejného koše se tedy v semifinále nepotkají ).

Krok 3: Nově body z případové studie vynulujeme, ale přidělíme body dle následujícího klíče:

 • Z koše A získává tým 50 bodů
 • Z koše B získává tým 40 bodů
 • Z koše C získává tým 30 bodů
 • Z koše D získává tým 20 bodů
 • Z koše E získává tým 10 bodů

Bodová shoda při semifinálových kolech

Systém otázek NÁHLÁ SMRT – týmy budou postupně dostávat otázky a první tým, který selže, tzn. v časovém limitu (15 sekund) neodpoví správně na položenou otázku, prohrává. Jako první začíná tým, který měl po případové studii menší počet bodů.